مشتریان گرامی

مفتخریم یک سال دیگر را در کنار شما عزیزان با سربلندی سپری کردیم.

به علت یک ساله شدن سیستم نخفیف باشگاه مشتریان سالن زیبایی گل رز،

اعتبار کارت های باشگاه مشتریان منقضی می شود؛
مهلت استفاده از اعتبار نقدی کارت های باشگاه مشتریان تا پایان خرداد ماه بوده

و پس از این تاریخ اعتبار تمامی کارت ها صفر شده

و شارژ مجدد از اول تیر ماه صورت می پذیرد.

با تشکر

سالن زیبایی گل رز