ابرو  ۶۰/۰۰۰ تومان 

 

بند  ۴۵/۰۰۰  تومان 

 

کوپ ۱۶۰/۰۰۰ تومان 

 

رنگ بسته به حجم و قد توافقی

 

آرایش و میکاپ توافقی

 

براشینگ از ۱۰۰/۰۰۰ تومان به بالا

 

خدمات ناخن مانیکور ۵۵/۰۰۰ تومان 

 

کاشت ناخن ۲۰۰/۰۰۰ تومان 

 

مژه از ۱۵۰/۰۰۰ تومان به بالا

 

خدمات پوست از ۱۰۰/۰۰۰ تومان به بالا