باشگاه مشتریان گل رز در راستای ایجاد پل ارتباطی مستحکم با همراهان همیشگی و با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات راه اندازی گردید.
هدف از راه اندازی باشگاه مشتریان ، علاوه بر استحکام روابط بین سالن گل رز و مشتریان، ارائه تخفیفات ویژه به اعضای باشگاه می باشد. مشتریان  قادر خواهند بود ضمن عضویت در باشگاه مشتریان از تخفیفات متفاوت برخوردار گردند.

loyalty club

اهداف باشگاه مشتریان:

  • افزایش تعامل و ارتباط بین سالن زیبایی گل رز و مشتریان
  • ایجاد و حفظ وفاداری و رضایت مشتریان
  • ارائه بالاترین کیفیت در خدمات
  • ایجاد و خلق یک تجربه عالی و متمایز برای مشتریان
  • ایجاد ارتباط دو سویه و تعاملی مستقیم با مشتریان
  • ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد مشتریان
  • تشویق اعضا برای استفاده از خدمات الکترونیکی مشتریان