با افتخار عضویت شما را در خانواده ی بزرگ گلها تبریک می گوییم و قدردان حضور شما هستیم.

ثبت نام و عضویت شما در باشگاه مشتریان گلها به این معنی است که از قوانین آگاهی داشته و آنها را پذیرفته اید. توجه شما را به شرایط و قوانین حاکم بر باشگاه مشتریان گلها جلب می نمایم:

شرایط:

 • پس از انجام هر خرید از سالن گلها ، ۵ تا ۱۲ درصد از اعتبار فیش دریافتی پس از ۲۴ ساعت در حساب باشگاه شما موجود و قابل خرج کرد می باشد.
 • در هر مراجعه با همراه داشتن کارت باشگاه خود، می توانید از اعتبار موجود در حساب باشگاه استفاده کرده و در هزینه ی خدمات دریافتی خود از تخفیف استفاده نمایید.
 • پس از دریافت فیش های خدمات مورد نظرتان، با ارائه کارت باشگاه خود، صندوقداران فیش های دریافتی شما را در حساب باشگاه ثبت می کنند.
 • برای اطلاع از اعتبار خود عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۷۰۳۵ ارسال فرمایید.
 • در صورت همراه نداشتن کارت باشگاه مشتریان، می توانید با استفاده از کارت شناسایی عکس دار، از اعتبار خود استفاده نمایید.

customer-loyalty-for-your-restaurant-waterproof-me

قوانین:

 • در صورت مفقود شدن کارت باشگاه مشتریان به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی و صدور مجدد کارت لطفا مراتب را از طریق مسئولین باشگاه مشتریان اعلام نمایید.پس از دریافت کارت المثنی باشگاه، بصورت خودکار ۵۰۰۰ تومان از اعتبار حساب باشگاه مشتری کسر می شود.
 • به دلیل احراز هویت و جلوگیری از سو استفاده ی اشخاص دیگر از کارت باشگاه مشتریان گلها و اعتبار آن، در صورت همراه نداشتن مدرک شناسایی عکس دار یا کارت باشگاه خود، امکان استفاده از اعتبار حساب باشگاه وحود ندارد.
 • مشتریان گرامی باشگاه مشتریان، هرگونه تغییر در اطلاعات خود اعم از شماره موبایل، و یا نشانی را در اسرع وقت و از طریق مرکز تماس و یا حضوری به مسئولین باشگاه اعلام نمایید.
 • ایجاد هر گونه تغییراتی در قوانین سایت باشگاه مشتریان از اختیارات باشگاه مشتریان گلها است؛ و هر گونه تغییری در قوانین  به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.
 • هرگاه هر یک از اعضا از مقررات باشگاه عدول نماید، باشگاه این اختیار را دارد تا بدون اعلام قبلی با حذف تعهدات و امتیازات اعطایی، در خصوص ادامه عضویت مشترک در باشگاه مشتریان تصمیم گیری نماید.
 • به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی در حفاظت از کارت باشگاه خود دقت کافی را مبذول فرمایید.