قابل توجه مشتریان گرامیباشگاه‌مشتریان سالن‌زیبایی‌ گل رز
احتراماً به اطلاع میرساند
از تاریخ “ ۱۵ اسفند ماه لغایت ۲۹ اسفند ماه ”،
استفاده از اعتبار(خرج کرد) کارت های باشگاه مشتریان امکان پذیر نمی باشد.مشتریان عزیز می‌توانند تا قبل از این تاریخ و یا
از یکم فروردین ماه ۱۳۹۸ مانند گذشته از اعتبار کارت های باشگاه مشتریان خود استفاده نمایند.ضمناً اعتبار هدیه‌ی تمامی فیش‌های دریافتی در تاریخ فوق‌الذکر،
در کارت مشتریان عزیز ثبت می‌شود و می‌توانند پس از این تاریخ از اعتبار هدیه‌ی دریافتی استفاده کنند.با سپاس از همراهی شما مشتریان وفادار
مدیریت سالن گل رز