اطلاعیه کارتهای باشگاه مشتریان

” تا اطلاع ثانوی ”
استفاده از کارت های باشگاه مشتریان امکان پذیر نمی باشد.

 

قابل توجه مشتریان گرامی باشگاه‌ مشتریان سالن‌ زیبایی‌ گل‌ رز
احتراماً به اطلاع میرساند
” تا اطلاع ثانوی ”
استفاده از کارت های باشگاه مشتریان امکان پذیر نمی باشد.

 

با سپاس از همراهی شما مشتریان وفادار
مدیریت سالن گل‌ رز