اطلاعیه انقضای اعتبار کارتهای باشگاه مشتریان

در خرداد ماه 1398

 

مشتریان گرامی

مفتخریم یک سال دیگر را در کنار شما عزیزان با سربلندی سپری کردیم.

به علت یک ساله شدن سیستم نخفیف باشگاه مشتریان سالن زیبایی گل رز،

اعتبار کارت های باشگاه مشتریان منقضی می شود؛
مهلت استفاده از اعتبار نقدی کارت های باشگاه مشتریان تا پایان خرداد ماه بوده

و پس از این تاریخ اعتبار تمامی کارت های باشگاه مشتریان صفر شده

و شارژ مجدد از اول تیر ماه انجام می گردد.

با تشکر

سالن زیبایی گل رز