اطلاعیه خرجکرد اعتبار کارتهای باشگاه مشتریان

در خرداد ماه 1399

 

قابل توجه مشتریان گرامی

باشگاه‌مشتریان سالن‌زیبایی‌ گل رز
احتراماً به اطلاع میرساند
” تا پایان خرداد ماه 1399 “،
استفاده از اعتبار(خرج کرد) کارت های باشگاه مشتریان امکان پذیر نمی باشد.

مشتریان عزیز می‌توانند تا قبل از این تاریخ و یا
از یکم تیر ماه ۱۳۹۹ مانند گذشته از اعتبار کارت های باشگاه مشتریان خود استفاده نمایند.

ضمناً اعتبار هدیه‌ی تمامی فیش‌های دریافتی در تاریخ فوق‌الذکر،
در کارت مشتریان عزیز ثبت می‌شود و می‌توانند پس از این تاریخ از اعتبار هدیه‌ی دریافتی استفاده کنند.

با سپاس از همراهی شما مشتریان وفادار
مدیریت سالن گل رز