زوج های جوان عزیزی که از طرف خانواده شهدا و جانبازان هستند

 

در صورت مراجعه به اتحادیه و گرفتن معرفی نامه از خانم عابدی

 

نایب الرئیس اتحادیه فقط در روزهای سه شنبه به صورت رایگان

 

آرایش می شوند توسط گریمور اسبق تهرانپارس زهره دانشمندی

 

  ماهدیه نمیدهیم پدران شما عزیزان قبلا با ما حساب کرده اند.