بازدید نمونه کارها در پیج اینستاگرام سالن

برای بازدید از نمونه کارهای سالن زیبایی گل رز

به پیج اینستاگرام سالن مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

*اطلاعیه مهم*

اطلاعیه انقضای اعتبار کارتهای باشگاه مشتریان

در خرداد ماه 1398

ادامه مطلب

دکوراسیون جدید گل رز

“سالن گل رز در راستای رفاه حال مشتریان اقدام به تغییر ساختار داخلی سالن نموده است”

فضای داخلی بیشتر، کیفیت بالاتر

ادامه مطلب

سالن آرایش گل رز با زیباترین دکورداخلی ادامه مطلب