*تخفیف ویژه 50% ثبت نام عروس در ٢٢و٢٣و٢۴اردیبهشت*

سالن گل رز
۵٠٪‏تخفیف ثبت نام عروس در ٢٢و٢٣و٢۴اردیبهشت فقط ۵٠٠/٠٠٠و٧٠٠/٠٠٠تومان
تهرانپارس رسالت شرق مترو تهرانپارس پ٩٢هماهنگی٧٧٢٩۵٠٨۶
٧٧٨٨٧٨٠٧
٠٩٣۶٢٠۶۴٨۵۵

ادامه مطلب

*اطلاعیه مهم*

photo_2017-05-09_10-54-25

 

 

ادامه مطلب

دکوراسیون جدید گل رز

“سالن گل رز در راستای رفاه حال مشتریان اقدام به تغییر ساختار داخلی سالن نموده است”

فضای داخلی بیشتر، کیفیت بالاتر

ادامه مطلب

سالن آرایش گل رز با زیباترین دکورداخلی ادامه مطلب